tai xiu online | Top game đổi thưởng

date
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 52 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỢI BĂC SÔNG MÃ (29/11/1971 -  29/11/2023)

Văn bản Đảng Uỷ

V/v triển khai thực hiện KL của BCH Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống CT 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới

tai xiu online nội dung kết luận Hội nghị BCH Đảng ủy, đánh giá kết quả công tác Quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2023

tai xiu online nội dung kết luận Hội nghị BCH Đảng ủy, đánh giá kết quả công tác Quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2023

Kế Hoạch tuyên truyền giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Kế Hoạch tuyên truyền giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng (Từ năm 2011 đến nay)

Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng (Từ năm 2011 đến nay)

tai xiu online nội dung kết luận Hội nghị đánh giá công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023

tai xiu online nội dung kết luận Hội nghị đánh giá công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023

Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XIII

Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XIII

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của UBKT Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của UBKT Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCH Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCH Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã
12
Truy cập
Hôm nay:
384
Hôm qua:
495
Tuần này:
2438
Tháng này:
13763
Tất cả:
160048