tai xiu online | Top game đổi thưởng

date
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 52 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỢI BĂC SÔNG MÃ (29/11/1971 -  29/11/2023)

Lý lịch công trình Cống, Kênh

Đăng lúc: 09:35:31 08/11/2022 (GMT+7)

LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH KÊNH, CỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOẰNG HÓA, HẬU LỘC, 4 XÃ PHÍA BẮC THÀNH PHỐ THUỘC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ THANH HÓA

 LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH KÊNH, CỐNG THUỘC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ THANH HÓA

STT

Tên công trình

Nội dung

I

CNTL Hoằng Hóa

 

1

Cống

 

1.1

Cống Bộ đầu

Tải tại đây

1.2

Cống Ngọc Đỉnh

Tải tại đây

1.3

Cống Thành Châu

Tải tại đây

2

Kênh

 

 

Kênh tiêu

 

2.1

Kênh tiêu Đồng Trâm

Tải tại đây

2.2

Kênh tiêu Giang Hợp

Tải tại đây

2.3

Kênh tiêu Giang Quý

Tải tại đây

2.4

Kênh tiêu Hà Đạt

Tải tại đây

2.5

Kênh tiêu Hội Triều

Tải tại đây

2.6

Kênh tiêu Hợp Khê

Tải tại đây

2.7

Kênh tiêu Kim Quý

Tải tại đây

2.8

Kênh tiêu Kim Sơn

Tải tại đây

2.9

Kênh tiêu Lộc Vinh

Tải tại đây

2.10

Kênh tiêu Lưu Đạo

Tải tại đây

2.11

Kênh tiêu Lý Cát

Tải tại đây

2.12

Kênh tiêu Phong Châu

Tải tại đây

2.13

Kênh tiêu Phượng Quý

Tải tại đây

2.14

Kênh tiêu Sông Cùng

Tải tại đây

2.15

Kênh tiêu Tế Độ

Tải tại đây

2.16

Kênh tiêu Thái Vinh

Tải tại đây

2.17

Kênh tiêu Thành Châu 1

Tải tại đây

2.18

Kênh tiêu Thành Châu 2

Tải tại đây

2.19

Kênh tiêu Thành Châu Chính

Tải tại đây

2.20

Kênh tiêu Trường Phụ

Tải tại đây

2.21

Kênh tiêu Sông Ấu 1

Tải tại đây

2.22

Kênh tiêu Sông Ấu 5

Tải tại đây

2.23

Kênh tiêu Sông Ấu 7

Tải tại đây

2.24

Kênh tiêu Sông Ấu

Tải tại đây

2.25

Sông Gồng

Tải tại đây

2.26

Sông Trà Giang

Tải tại đây

2.27

Kênh tiêu Quý Khê

Tải tại đây

 

Kênh tưới

 

2.28

Kênh N1

Tải tại đây

2.29

Kênh N3

Tải tại đây

2.30

Kênh N5

Tải tại đây

2.31

Kênh N6

Tải tại đây

2.32

Kênh N7

Tải tại đây

2.33

Kênh N8

Tải tại đây

2.34

Kênh N10

Tải tại đây

2.35

Kênh N11

Tải tại đây

2.36

Kênh N12

Tải tại đây

2.37

Kênh N13

Tải tại đây

2.38

Kênh N15

Tải tại đây

2.39

Kênh N18

Tải tại đây

2.40

Kênh N19B

Tải tại đây

2.41

Kênh N20

Tải tại đây

2.42

Kênh N21

Tải tại đây

2.43

Kênh N22

Tải tại đây

2.44

Kênh N22-8

Tải tại đây

2.45

Kênh N24A

Tải tại đây

2.46

Kênh N26

Tải tại đây

2.47

Kênh N28A

Tải tại đây

2.48

Kênh N28B

Tải tại đây

2.49

Kênh Nam

Tải tại đây

2.50

Kênh nổi TB Hoằng Vinh

Tải tại đây

II

CNTL Hoằng Khánh

 

1

Cống

 

 

Cống qua đê TB Hoằng Khánh

Tải tại đây

2

Kênh

 

 

Kênh dẫn TB Hoằng Khánh

Tải tại đây

III

CNTL Thành phố

 

1

Kênh

 

 

Kênh dẫn

 

1.1

Kênh dẫn TB Hoằng Quang 1

Tải tại đây

1.2

Kênh dẫn TB Hoằng Quang 2

Tải tại đây

 

Kênh tiêu

 

1.3

Kênh tiêu Hoằng Quang 1

Tải tại đây

1.4

Kênh tiêu Lộc Quang

Tải tại đây

1.5

Kênh tiêu Long Minh

Tải tại đây

1.6

Kênh tiêu Lý Cát

Tải tại đây

1.7

Kênh tiêu Phù Quang

Tải tại đây

1.8

Kênh tiêu Quang Minh

Tải tại đây

 

Kênh tưới

 

1.9

Kênh N12

Tải tại đây

1.10

Kênh N14

Tải tại đây

1.11

Kênh N16

Tải tại đây

1.12

Kênh N18

Tải tại đây

1.13

Kênh N20

Tải tại đây

1.14

Kênh N22-8A

Tải tại đây

IV

CNTL Hậu Lộc

 

1

Cống

 

1.1

Cống Bái Trung

Tải tại đây

1.2

Cống Lộc Động

Tải tại đây

1.3

Cống Nguyễn

Tải tại đây

2

Kênh

 

 

Kênh dẫn

 

2.1

Kênh dẫn TB Hòa Lộc 1

Tải tại đây

2.2

Kênh dẫn TB Hòa Lộc 3

Tải tại đây

2.3

Kênh dẫn TB Liên Lộc 1

Tải tại đây

2.4

Kênh dẫn TB Thôn Hậu

Tải tại đây

2.5

Kênh dẫn TB Tuy Lộc

Tải tại đây

 

Kênh tiêu

 

2.6

Kênh 5 xã

Tải tại đây

2.7

Kênh 10 xã

Tải tại đây

2.8

Kênh Chợ dầu

Tải tại đây

2.9

Kênh Hổ cứ

Tải tại đây

2.10

Kênh Nhân cầu

Tải tại đây

2.11

Kênh Phương chi

Tải tại đây

2.12

Kênh Tiến Sơn

Tải tại đây

2.13

Kênh Tiến Triệu

Tải tại đây

2.14

Kênh tiêu Tân Cầu

Tải tại đây

2.15

Kênh Văn Xuân

Tải tại đây

2.16

Kênh Trà Giang

Tải tại đây

 

Kênh tưới

 

2.17

Kênh B3- Đại Lộc

Tải tại đây

2.18

Kênh TB Châu Lộc

Tải tại đây

2.19

Kênh TB Đại Lộc

Tải tại đây

2.20

Kênh TB Thiều Xá

Tải tại đây

2.21

Kênh TB Thịnh Lộc

Tải tại đây

2.22

Kênh TB Thuần Lộc

Tải tại đây

2.23

Kênh tưới TB Thôn Hậu

Tải tại đây

Tổng hợp: Hữu Hoàn - Phòng KT&QLCT

 

Truy cập
Hôm nay:
337
Hôm qua:
495
Tuần này:
2391
Tháng này:
13716
Tất cả:
160001