tai xiu online | Top game đổi thưởng

date
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 52 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV THUỶ LỢI BĂC SÔNG MÃ (29/11/1971 -  29/11/2023)

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lao động sản xuất trên trang Website Công ty" của Tác giả Lê Thị Nguyên - Cán bộ phòng Kế hoạch&QLTT

Đăng lúc: 14:15:51 06/09/2022 (GMT+7)

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lao động sản xuất trên trang Website Công ty" của Tác giả Lê Thị Nguyên - Cán bộ phòng Kế hoạch&QLTT được Hội đồng khoa học công ty xét công nhận đạt giải A theo QĐ số 475/QĐ-HĐKHBSM ngày 18/7/2022.

Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã là doanh nghiệp công ích hoạt động trong lĩnh vực quản lý và khai thác công trình thủy lợi. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty là tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi, cấp nước đảm bảo phục vụ diện tích tưới hàng năm 77.000 ha trở lên đất sản suất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt cho hơn 1,9 triệu m3 nước/năm. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng trang web trong nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành, công ty đã xây dựng trang thông tin điện tử qua website //bacsongma.web.vnptthanhhoa.bmxcap.com.
Tuy nhiên trong quá trình triển khai vận hành sử dụng trang web trong công tác tuyên truyền hoạt động sản xuất của công ty còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Với vai trò là người phụ trách hoạt động trang web của công ty trong thời gian qua, tác giả trình bày sáng kiến “ Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lao động sản xuất trên trang Website Công ty”.
Trước đây nhiều tác giả đã đề cập nhiều về vấn đề ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành. Đối với sáng kiến này thể hiện tính mới, đó là trên cơ sở thực tế về sử dụng trang web của công ty, với những kiến thức thực tế để đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của trang web. Trên cơ sở tìm ra những vướng mắc khó khăn trong quá trình vận hành trang web để đưa ra những biện pháp tối ưu nhằm khai thác có hiệu quả nhất trang web công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lao động sản xuất. 
Xem nội dung chi tiết tại đây
Truy cập
Hôm nay:
345
Hôm qua:
495
Tuần này:
2399
Tháng này:
13724
Tất cả:
160009